H2O

WPC terasz kivitelezés, információk a német prémium termékekről, burkoláshoz és a szárazépítészethez

Jognyilatkozat

 

Használati feltételek

Bevezető

Ezt a honlapot SP Bautech Hungary Kft. (1089 Budapest, Kőris u. 12.) üzemelteti. Noha a honlapon található termékek gyártóira, továbbiakban Gyártó (-k), vagy azok leányvállalataira , illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban nem vállalunk felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. A tényleges árak, termék jellemzők azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó lehetséges termék jellemzőktől, mivel az elért eredmények a Gyártó (-k) által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségei betartásán túl a Gyártó (-k)-nak nem áll szándékában állandóan frissíteni a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat.

A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A HONLAP, ILLETVE A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKON BELÜLI VAGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI VAGY LAKÓI ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK. AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEKET KÉRJÜK, HOGY KERESSÉK FEL A  FORGALMAZOTT, IMPORTÁLT TERMÉKEK GYÁRTÓINAK HELYI HONLAPJÁT VAGY A CÉGEK AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATAINAK A HONLAPJAIT.

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Szerzői jog

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a forglamazott Gyártó (-k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (a gyártói sajtófotók kivételével) csak a Gyártó (-k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Gyártó (-k) rendelkeznek. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.

A Gyártó (-k) sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. A  Gyártó (-k) sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] Gyártó (-k).  Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

2. Védjegyek

A Gyártó (-k) logója vagy felirattal ellátott logója és az ezeken az oldalakon található valamennyi terméknév és/vagy a termékek külső megjelenése a Gyártó (-k), leányvállalatai, társult vállalatai, licencadói vagy közös vállalatbeli partnerei bejegyzett védjegye. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát nem ismerem. A Gyártó (-k) mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b. A Gyártó (-k) honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

c.Gyártó (-k) nem vállal (-nak) felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

d. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a Gyártó (-k) és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.

4. Általános jognyilatkozat

A honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. A Gyártó (-k) szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. Ez a Gyártó (-k) termékfelelősségre vonatkozó hatályos törvény vagy bármilyen vállalt szavatosság alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A Gyártó (-k) mindent megtesz annak érdekében, hogy a Gyártó (-k) honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusírtó használatával).

A Gyártó (-k) nem kezeskedik azért, hogy a Gyártó (-k) honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

5. Szándéknyilatkozatok

Az esetleges jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségei betartásán túl nem áll szándékomban állandóan frissíteni a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat.

6. Gyártó (-k) termékei és termékeik

A honlapon bemutatott termékek a Gyártó (-k) világszerte tevékenykedő vállalatai által kínált termékek példái. A Gyártó (-k) nem kezeskedik (-nek) azért, hogy a bemutatott termék Magyarországon is kapható. A Magyarországon kapható Gyártó (-k) termékét ( termékeiket) megtalálhatja a Gyártó (-k) honlapjain.